Kampania Neckermann

Kampania Neckermann

Atrakcyjny program!

Za oknem wci?? mro?na i nieprzyjemna aura, a my pomagamy to zmieni?. Rozpocz?li?my wspó?prac? z jednym z najwi?kszych w Europie koncernów turystycznych – firm? Neckermann, oferuj?c? wypoczynek w wielu atrakcyjnych lokalizacjach na ca?ym ?wiecie.

Zapraszamy naszych obecnych jak i przysz?ych partnerów  do udzia?u w programie.

 

Zaloguj si?

Zarejestruj